Rdzawka

Plan rozwoju Rabki-Zdroju –1. Czyste Środowisko

Plan rozwoju Rabki-Zdroju –1. Czyste Środowisko

1. CZYSTE ŚRODOWISKO

Szanowni Państwo,

Pierwszym punktem mojego Programu Wyborczego, a zarazem priorytetem dla naszej Gminy jest ochrona środowiska. Jako uzdrowisko musimy zabiegać o jak najlepszą jakość powietrza, czyste przestrzenie publiczne oraz dostęp mieszkańców do podstawowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Jestem przekonany, że skuteczne gospodarowanie w tych obszarach podniesie znacząco jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność naszego miasta jako uzdrowiska, do którego warto przyjeżdżać.

Głównymi problemami, jakimi zajmę się jako Burmistrz będą:

– gospodarka odpadami
– gospodarka wodno-ściekowa
– ochrona powietrza

Chcąc pomóc naszej małej ojczyźnie odbyłem już szereg rozmów z samorządowcami na szczeblach powiatowych i wojewódzkich oraz z przedstawicielami Rządu. Będę prowadzić politykę Gminy w oparciu o programy rządowe, dedykowane samorządom oraz potrzeby mieszkańców.

Rozwiązania jakie proponuję w tym obszarze to:

1. Powierzenie gospodarki odpadami naszej spółce Zakłady Komunalne, wykorzystanie sortowni surowców wtórnych, która kosztowała nas nota bene 8 mln zł oraz wykorzystanie własnych kompostowników na odpady bio. Zlikwiduje to ilość ton bio wywożonych obecnie na wysypisko, a segregacja surowców nadających się do recyklingu przyniesie Gminie zyski. Tak prowadzona gospodarka odpadami będzie przekładała się na obniżki za śmieci dla mieszkańców.

2. Wykonanie analizy konkretnych potrzeb sołectw i osiedli w mieście na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną. W dalszej kolejności wykonanie projektów, uzgodnień i pozwoleń na budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji i wodociągów oraz modernizację oczyszczalni ścieków, a następnie pozyskiwanie środków na ich realizację.

3. Wykorzystanie wszelkich możliwości finansowania odnawialnych źródeł energii tj. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz równolegle wymiana kotłów. Powołany w tym celu zespół fachowców odpowiedzialny będzie za wyszukiwanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych z programów (rządowych oraz europejskich), z których Gmina mogłaby skorzystać.

4. Uczestnictwo w rządowych programach wspierających ochronę środowiska, takich jak:
– Program rządowy „Czyste powietrze”, oferujący dofinansowanie do termomodernizacji domów „Ciepły Dom”. https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
W ramach programu proponuję analizę potrzeb mieszkańców oraz wsparcie finansowe Gminy dla najbardziej potrzebujących.
– Program rządowy “Segregujesz – mniej płacisz”, który doprowadzi do zmniejszenia opłat za wywóz śmieci. http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/185730/

5. Rozważenie możliwości finansowych i systemowych na dopłaty do gazu. Należy doprowadzić do takiej sytuacji, aby palenie gazem było bardziej opłacalne niż innymi paliwami nie ekologicznymi.

6. W odpowiedzi na przyjęty 3 września 2015 r. Krajowy Program Ochrony Powietrza https://www.mos.gov.pl/…/ochrona-powietrza/krajowy-program…/, nawiązanie współpracy z krakowskim środowiskiem naukowym, który stara się wdrażać nowe technologie w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

7. Podnoszenie świadomości mieszkańców, w zakresie ekologii poprzez organizację cyklicznych konferencji z udziałem specjalistów i naukowców oraz pikników ekologicznych, nawiązujących do takich programów rządowych jak:
http://www.tworzymyatmosfere.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Warto pamiętać, że przez całą kadencję Klub Radnych Nasze Miasto starał się poruszać kwestię potrzeb mieszkańców i wychodzić z inicjatywą dla dobra naszego miasta.
Dotychczasowe działania jakie podjęliśmy w zakresie ochrony środowiska to:

1. Organizacja konferencji na temat jakości powietrza w Rabce-Zdroju i okolicach, 13 kwietnia 2015 roku, goszczącej specjalistów walczących z niską emisją.
https://rabkanm.pl/…/zapraszamy-na-konferencje-na-temat-ja…/
https://rabkanm.pl/…/film-z-konferencji-stan-powietrza-w-r…/

2. Organizacja czterech edycji akcji „Zielonym do Góry” w Rabce-Zdroju, w 2016, 2017 i 2018 roku, propagującej wspólne sadzenie drzewek.
https://rabkanm.pl/?s=zielonym+do+g%C3%B3ry&submit=

3. Liczne interwencje podczas sesji rady miejskiej w sprawie podwyżek opłat za śmieci oraz niekorzystnych zmian dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.
https://rabkanm.pl/?s=%C5%9Bmieci&submit=

4. Interwencje do Burmistrz o skorzystanie z dofinansowania do budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych w obrębie aglomeracji miejskiej oraz walka o nie zmniejszanie aglomeracji miejskiej w Rabce-Zdroju.
https://rabkanm.pl/2018/09/01/opinie-aglomeracja-i-zwik/
https://gorce24.pl/…/Zaryte_poza_aglomeracja_Opozycja_sie_s…

Jako radny, wraz z całym Klubem Radnych “Nasze Miasto”, robiłem wszystko co w mojej mocy, zawsze byłem głosem mieszkańców, słuchałem i odpowiadałem na ich potrzeby. Realizacja wielu inicjatyw z pozycji radnego była utrudniana. Wierzę, że jako Burmistrz będę w stanie zrealizować zamierzone cele.

Zapraszam Państwa do dyskusji oraz zadawania pytań w komentarzach oraz śledzenia kolejnych postów na stronie fb: www.facebook.com/rabkanm oraz www.rabkanm.pl

Rafał Hajdyła, kandydat na burmistrza Rabki-Zdroju

#RafałHajdyła2018
#ProgramWyborczyRafałaHajdyły
#WyborySamorządowe2018

Udostępnij

O autorze