Rdzawka

Plan rozwoju Rabki-Zdroju- 6. Dobre Zarządzanie Gminą

Plan rozwoju Rabki-Zdroju- 6. Dobre Zarządzanie Gminą

Szanowni Państwo,

Gmina ma szansę na dynamiczny rozwój jedynie wtedy, gdy zarządzana jest przez osobę z wizją w perspektywie kilkunastu lat naprzód. W dzisiejszych realiach Burmistrz musi być managerem, a nie urzędnikiem. Urząd ma stanowić zgrany zespół fachowców mających otwartą postawę wobec mieszkańców, którzy przychodzą tu ze swoimi sprawami. Zamierzam być Burmistrzem aktywnym, uczestniczącym w życiu miasta. Uważam, że nie wolno odcinać się od ludzi, ale słuchać i wspomagać dobre pomysły, tworzyć atmosferę zgody i współpracy. Inne podejście nie da Rabce możliwości rozwoju, na który zasługuje.

Obserwując obecną politykę gminy od wielu lat, uważam, że Rabce – Zdrój potrzebne są przede wszystkim zmiany w kwestii zarządzania gminą.

Rozwiązania jakie proponuję w tym obszarze to:

1. Sprawnie działający urząd, z pracownikami mającymi odpowiednie kwalifikacje i stale podnoszącymi swoje kompetencje.

Skorzystanie z programów dofinansowania modernizacji sprzętu informatycznego dla administracji publicznej.
Powołanie zespołu fachowców odpowiedzialnych za wyszukiwanie, pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych z programów (krajowych i zagranicznych), z których Gmina mogłaby skorzystać.
Oprócz fachowo zarządzanego urzędu, chcę oprzeć swoje działania, a w szczególności planowanie, na mieszkańcach, którzy będą mogli aktywnie wspierać rozwój Rabki. W tym celu (jak wspomniałem w poprzednich częściach), w przypadku wniosku mieszkańców, powołam lub reaktywuję szereg ciał doradczych, opiniodawczych i inicjujących takich jak: Rada Sportu, Rada Młodzieżowa, Rada Przedsiębiorców i Rada Seniorów.

2. Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną w gminie.

Mój plan zakłada opracowanie mapy dróg na terenie Gminy, które zostaną sklasyfikowane pod kątem wymaganych nakładów finansowych na ich remont, modernizację, czy budowę nowych odcinków dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Mieszkańcy poszczególnych osiedli oraz sołectw, poprzez komitety osiedlowe i wybranych przez siebie przedstawicieli do Rady Miejskiej zdecydują o kolejności realizacji poszczególnych dróg z mapy drogowej. Przestanie funkcjonować chaotyczny i nieprzemyślany sposób realizacji inwestycji, a środki publiczne będą rozdysponowywane proporcjonalnie, dostosowane do potrzeb mieszkańców oraz możliwości Gminy. Planowanie, aby było skuteczne musi być przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich. Wierzę, że wiele z Państwa widząc na „mapie” uzgodnioną kolejność realizacji robót zrozumie, że warto poczekać, ponieważ dzięki temu pozostaje zachowana równowaga i w pewnym sensie sprawiedliwość wydatków. Transparentność działań to podstawa mojej propozycji.

3. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Jako doświadczony geodeta i wieloletni pracownik administracji wiem, że realizacja tego celu jest kluczowa dla Rabki-Zdroju, z punktu widzenia planowania inwestycji, o których pisałem w swoich wcześniejszych postach.
Brak planu powoduje “ręczne sterowanie” inwestycjami, które wprowadzają chaos i zaburzają rozwój naszego uzdrowiska. Dlatego też uważam, że należy jak najszybciej przystąpić do procedowania MPZP, poddania go publicznej dyskusji ze środowiskami mającymi wpływ na kierunki rozwoju gminy i podjęcia odpowiedniej uchwały Rady Gminy. Oprócz uporządkowania kwestii inwestycji w Rabce – Zdroju, uchwalony plan przyczyni się do szybszego wydawania pozwoleń na budowę, co przełoży się na oszczędności w budżecie i zaoszczędzi czas mieszkańców planujących budowy.
Jestem przekonany, że moje doświadczenie w tym zakresie przełoży się na szybkie i skuteczne zrealizowanie tego celu.

4. Współpraca z wyższymi szczeblami administracji.

Na szybki i sprawny rozwój Rabki możemy liczyć tylko dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Będzie to możliwe dzięki dobrej współpracy z Rządem, Województwem, a także Powiatem. Jako Burmistrz będę prowadził politykę gminy tak, aby w kontaktach z wyższymi szczeblami administracji być wiarygodnym i rzetelnym partnerem do rozmowy. Co więcej, gmina powinna maksymalnie wykorzystywać wszelkie programy rządowe dedykowane samorządom oraz wyszukiwać atrakcyjne dla gminy programy unijne za pomocą powołanego w tym celu zespołu fachowców w gminie.

W czasie mojej pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej nawiązałem wiele kontaktów na wszystkich szczeblach administracji. Staram się o środki dla swojego wydziału, niezależnie od szczebla administracji i wraz ze swoim zespołem pracowników wyszukuję możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój.

5. Wprowadzenie nowoczesnego systemu bieżącego informowania mieszkańców i transparentność działań gminy – poprawa komunikacji z mieszkańcami.

Wprowadzę zautomatyzowany system powiadomień sms, do którego będą mogli się zapisywać i wypisywać mieszkańcy. Będzie on rozsyłał informacje o ważnych wydarzeniach i przypomnieniach. Docelowo stworzona zostanie nowoczesna aplikacja mobilna łącząca w sobie różne funkcjonalności (szerzej w kolejnym poście), w tym moduł wiadomości.
W odniesieniu do transparentności, chcę kontynuować, zapoczątkowaną przeze mnie i radnych klubu, praktykę nagrywania sesji, aby mieszkańcy mogli w każdej chwili wrócić do uzgodnień zapadłych na obradach Rady Miejskiej. Chcę uzupełnić i na bieżąco prowadzić niepełny i zdezaktualizowany obecnie BIP, który powinien zawierać sprawozdania i aktualne informacje dotyczące gminy i podległych jej jednostek.

6. Utrzymanie i rozwój szpitala miejskiego.

Zatrudnienie fachowego menadżera na stanowisku prezesa, wyłonionego w niezależnym konkursie, zaprzestanie walki z NFZ oraz modernizacja szpitala według lokalnych potrzeb. Konieczne będzie usprawnienie zarządzania oraz unowocześniania istniejących oddziałów. Kolejnym problemem do rozwiązania będzie oddłużenie szpitala. Jest to bardzo trudny temat, mając świadomość, że obecna polityka doprowadziła do ogromnego zadłużenia i wielomilionowych strat. Ale podkreślam, że istnienie i rozwój szpitala jest dla mnie kluczową potrzebą.

7. Restrukturyzacja długu.

Mamy bardzo duże zadłużenie wynoszące dzisiaj 26 323 500,83 zł. Konieczna jest restrukturyzacja lub konsolidacja zadłużenia gminy, która będzie sposobem na zdobycie środków inwestycyjnych. Propozycje nowelizacji ustawy o finansach publicznych pozwoli na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi.
https://www.premier.gov.pl/…/projekt-ustawy-o-zmianie-ustaw…

Zapraszam Państwa do dyskusji i zadawania pytań w komentarzach oraz śledzenia kolejnych postów na stronie fb: www.facebook.com/rabkanm oraz www.rabkanm.pl

Rafał Hajdyła, kandydat na Burmistrza Rabki-Zdroju

Udostępnij

O autorze