Rdzawka

Plan rozwoju Rabki-Zdroju – 7. Atrakcyjne Uzdrowisko

Plan rozwoju Rabki-Zdroju – 7. Atrakcyjne Uzdrowisko

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przedstawić Państwu ostatni obszar mojego Programu Wyborczego.

Pamiętajmy, że Rabka – Zdrój to przede wszystkim uzdrowisko. Uzdrowisko pełnić swoją rolę może tylko wtedy, gdy jego walory działają dobroczynnie nie tylko na przyjeżdżających, ale również na mieszkańców. To mieszkańcy żyją w Rabce przez okrągły rok. Powinniśmy dbać o nasze miasto, promocję oraz jego pozytywny wizerunek. Zależy mi też na tym, aby Rabka – Zdrój była atrakcyjnym uzdrowiskiem dla współczesnego, wymagającego turysty. Dodatkowo, rozbudowana oferta kulturalna oraz stwarzanie miejsc i przestrzeni do rozwoju artystycznego zapewni mieszkańcom dodatkowe źródło dochodu, wszechstronny dostęp do kultury oraz możliwość integracji w środowisku lokalnym.

Działania jakie proponuję w tym obszarze to:

1. Budowa Miejskiego Ośrodka Kultury w miejscu willi “Pod Aniołem” z możliwością udostępniania miejsca dla mieszkańców, w celach rozwoju artystycznego (zespołów muzycznych, grup teatralnych, warsztatów malarstwa itp.). Na pewno budowa potrwa kilka lat, ale należy ją rozpocząć jak najszybciej, ponieważ istnienie zaplecza technicznego na potrzeby kultury w Rabce jest pilną potrzebą.
—————-

2. Organizacja imprez cyklicznych, które będą walorem Rabki – Zdroju jako Miasta Dzieci Świata: Dzień Świętego Mikołaja, szeroka oferta kulturalna w Dzień Dziecka, festiwal Miasta Dzieci Świata.
—————-

3. Wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych (ngo) i inicjatyw mieszkańców promujących Rabkę.
Rozpocznę od zaproponowania Radzie znacznego zwiększenia budżetu na inicjatywy organizacji pozarządowych. Aktualnie ta kwota jest tak mała, że nie wystarcza często na wkład własny do większych projektów, nie mówiąc już o byciu głównym źródłem finansowania tych przedsięwzięć.

Kolejną zmianą będzie również ujęcie, w zakresie obowiązków zespołu fachowców do pozyskiwania środków zewnętrznych, informowania o możliwych źródłach finansowania i pomocy w przygotowaniu projektów.
—————-

4. Współpraca z przedsiębiorcami.

Żadna gmina, w tym jak Rabka, uzdrowiskowa, nie może dobrze funkcjonować bez rozwiniętej i dostatniej grupy przedsiębiorców, niezależnie od skali ich działalności. Nie ważne czy jest to mały, rodzinny biznes czy duża firma. Po pierwsze przedsiębiorcy powinni wiedzieć w jakim kierunku będzie rozwijać się gmina, a w związku z tym móc odpowiednio planować swoją działalność.

Gmina powinna również zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w Rabce, czy to w postaci rozpoczynania nowej działalności, czy inwestowania w już istniejącą. Szczególnie mam tu na myśli właścicieli pensjonatów, którzy są liczni na terenie Rabki. Jest to grupa potrzebująca wsparcia, ponieważ Rabka jest miejscowością w dużej mierze turystyczną. Z moich rozmów wynika, że największym problemem jest brak turystów i kuracjuszy długoterminowych (najczęstszy pobyt trwa 3 dni: park, Rabkoland i wyjazdowo termy). Dlatego najważniejszy jest dla nich stan powietrza i świadomość odwiedzających co do tego stanu (opisałem ten problem w poprzednich postach).

Z rozmów z mieszkańcami wyłania się kilka pomysłów: podniesienie wieku, od którego odprowadzana jest opłata uzdrowiskowa lub wprowadzenie pośredniej kategorii wiekowej, ulgi w podatku od nieruchomości, na cele komercyjne, w przypadku potwierdzenia dokonania inwestycji proekologicznych, wprowadzenie stref wysokości opłaty uzdrowiskowej. Są to pomysły, które będą brane pod rozwagę, konsultowane z mieszkańcami i wdrażane.
—————-

5. Stworzenie nowoczesnego systemu informacji turystycznej z prawdziwą aplikacją mobilną, która będzie zawierała niezbędne informacje turystyczne: telefony, adresy, szlaki turystyczne, system wiadomości push (powiadomienia aplikacji, widoczne w pasku powiadomień), repertuar kina i teatru lalkowego, kalendarium wydarzeń, harmonogram wywozu śmieci i inne. Wydział promocji oraz MOK otrzymają zaawansowane narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy i odwiedzający będą na bieżąco z życiem gminy, a mieszkańcy i odwiedzający użyteczne i aktualne informacje, dosłownie na dłoni.
—————-

6. Opracowanie systemu identyfikacji Rabki, z wykorzystaniem lokalnej kultury, historii i legend.
Potrzeba nam planu i tożsamości. Rabka kojarzy się, mimo ostatnich bardzo nieprzychylnych informacji na temat stanu powietrza, z miejscem posiadającym korzystne dla zdrowia położenie, mającym dostęp do leczniczych solanek. Mamy też ciekawą historię i lokalne legendy.

Należy połączyć te wszystkie elementy, wybrać motywy przewodnie, może swego rodzaje symbole, jak choćby krakowski lajkonik lub wrocławskie krasnale i planować infrastrukturę turystyczną, ofertę, identyfikację wizualną itd., w nawiązaniu do tych motywów. Chciałbym by to mieszkańcy zdecydowali co najlepiej określa Rabkę.
—————-

7. Sukcesywne prowadzenie remontów i rewitalizacji zabytkowych willi uzdrowiskowych jako miejsc o wysokiej wartości kulturalnej i turystycznej dla Rabki – Zdroju.
—————-

8. Organizacja festiwali i wydarzeń kulturalnych związanych z ekologią, zdrowym trybem życia, sportem oraz turystyką górską.
—————-

9. Nawiązanie życzliwej współpracy z mediami lokalnymi i ogólnokrajowymi w celach przybliżenia im walorów Rabki i okolic.
—————-

10. Ścisła współpraca z ośrodkami turystycznymi w Rabce – Zdroju w celu wspólnej promocji miasta (jednolitej i zintegrowanej).
—————-

Przez ostatnie kilka dni przedstawiałem swój plan działania na najbliższe kilka lat, jeśli zaufacie mi Państwo i wybierzecie mnie na Burmistrza. Trzeba przyznać, że gdyby zebrać wszystkie ostatnie wpisy, było by 14 stron. Pokaźna ilość wynika z tego, że potrzeby Rabki są olbrzymie. Opisane w tym i poprzednich postach moje zamierzenia to tylko część potrzeb i pomysłów, ponieważ należało wybrać najpilniejsze, a co ważniejsze, realne do realizacji. Radni kandydujący ze mną wybrali sobie do zaprezentowania tylko najpilniejsze i realne do osiągnięcia cele, które razem zrealizujemy.
—————-

W moim planie rozwoju Rabki – Zdroju podkreśliłem kierunki działania, które ostateczną formę przybiorą po konsultacjach z mieszkańcami.
Nie podoba mi się narzucanie wszystkiego i stawianie mieszkańców przed faktem dokonanym, dlatego stawiam na głosy mieszkańców. W wyborach – za mną, a później za dobrymi pomysłami.
—————-

Tradycyjnie zapraszam Państwa do dyskusji i zadawania pytań w komentarzach oraz śledzenia wszystkich postów na stronie fb:www.facebook.com/rabkanmwww.rabkanm.pl oraz rafalhajdyla.pl
W najbliższym czasie opublikujemy zbiorczy dokument obejmujący całość programu.

Ruszam również z cyklem spotkań z mieszkańcami. Chciałbym by te spotkania nie miały formy przemówienia, ale rozmowy.

Do zobaczenia na spotkaniach,
Rafał Hajdyła, kandydat na Burmistrza Rabki-Zdroju

#RafałHajdyła2018
#ProgramWyborczyRafałaHajdyły
#WyborySamorządowe2018

Udostępnij

O autorze