Kto odśnieży Rdzawkę w sezonie 2020/2021 ?

https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,1834180,ogloszenie-o-wynikach-postepowania-dot-zadania-pn-kompleksowe-zimowe-utrzymanie-na-terenie-miasta-ra.html

W ślad za dwiema złożonymi ofertami została wybrana oferta firmy Zbigniew Starmach za 95 000, 76 złotych.

You May Also Like