Rabczańskie Wieści PozarządoweRdzawka

Kto został nowym podinspektorem w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Rabce Zdroju ?

Kto został nowym podinspektorem w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Rabce Zdroju ?

Po pierwszym etapie postępowania 28 października 2020 , któremu przewodniczył sekretarz Robert Wodziak komisja postanowiła iż :

1. Bożena Nawara, zam. Rdzawka  – spełnia wymogi formalne zamieszczone w ogłoszeniu  i kandydatka jest dopuszczona do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego (testu i rozmowy kwalifikacyjnej),

2. Sylwia Skawska, zam. Rokiciny Podhalańskie –  nie spełnia wymogów formalnych zamieszczone w ogłoszeniu i kandydatka nie jest dopuszczona do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego

W drugim etapie 30 pażdziernika 2020 :

Burmistrz Rabki-Zdroju informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju :

Wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego
w Rabce-Zdroju

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Bożena Nawara, zamieszkała w Rdzawce.

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Komisja ds. naboru na przedmiotowe stanowisko podjęła decyzję o zatrudnieniu ww. kandydatki biorąc pod uwagę wynik testu wiedzy i kompetencji oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną. Pani Bożena Nawara na podstawie testu wiedzy i kompetencji wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa i zakresu wiedzy wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiada dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań realizowanych na ww. stanowisku oraz bogate doświadczenie zawodowe.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w ocenie komisji, kandydatka wykazała się wysoką kulturą osobistą, swobodnie nawiązuje kontakt z rozmówcą, w sposób czytelny formułuje myśli i przedstawia problemy, co pozwala przyjąć, iż posiada cechy osobowościowe niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku. Kandydatka spełniła kryteria niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów z poszczególnych etapów naboru. Stanowi to potwierdzenie pożądanych kwalifikacji i kompetencji do zatrudnienia na stanowisku, którego nabór dotyczył.

Udostępnij

O autorze