Gospodarka odpadamiRabczańskie Wieści PozarządoweRdzawka

Skandal ❗❗❗ Burmistrz Leszek Świder podnosi opłaty dla mieszkańców naszej Gminy ❗❗❗❗

Skandal ❗❗❗  Burmistrz Leszek Świder podnosi opłaty dla mieszkańców naszej Gminy  ❗❗❗❗

Skandal ❗❗❗

Burmistrz Leszek Świder podnosi opłaty dla mieszkańców naszej Gminy ❗❗❗❗

Szanowni Państwo,

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali uchwały Burmistrza Leszka Świdra z następującymi podwyżkami:

1. Podwyżka za śmieci z 27 zł/osoby od osoby na 33 zł/osoby (wzrost o 6 zł). ❗❗❗❗

bit.ly/podwyzkasmieci

2. Podwyżka podatków od nieruchomości. ❗❗❗❗

bit.ly/podwyzkapodatki

A także uchwałę zgłoszoną przez radnych Piotra Ptaka i Józefę Śmietanę i dwóch radnych z nieczytelnymi podpisami:

3. Podwyżka diet dla Sołtysów z 500 zł na 1000 zł miesięcznie ❗❗❗❗

bit.ly/podwyzkasoltysi

Czy tak znaczne podwyżki, w tym trudnym dla mieszkańców czasie obowiązującego stanu epidemicznego, jest słuszne ❓❓❓

W liście do Pana Premiera, Burmistrz pisze na stronie urzędu: „W pierwszej fali pandemii, pomimo trudnej kondycji finansowej Gmina Rabka-Zdrój wspierała przedsiębiorców poprzez stosowanie zwolnień, umorzeń i odroczeń z tytułu podatku od nieruchomości i czynszów. Wówczas przyniosło to dobre efekty, niestety dzisiaj Gminy już nie stać na udzielenie przedsiębiorcom ponownej pomocy, ponieważ Gmina sama takiej pomocy potrzebuje”.Przypomnijmy, że w pierwszej fali pandemii Burmistrz oraz radni podnieśli sobie wynagrodzenia do maksymalnych poziomów, a teraz kolejne podwyżki uderzają w mieszkańców. Czy o takiej pomocy dla gminy pisze Burmistrz ❓❓❓

Kosztem mieszkańców ❓❓❓

bit.ly/sutepodwyzki

Udostępnij

O autorze