Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Już niedługo rozpocznie się ustalenie linii brzegu rzeki Słonka w Rabce-Zdroju

Już niedługo rozpocznie się ustalenie linii brzegu rzeki Słonka w Rabce-Zdroju

Jak czytamy w opisie zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na ustaleniu linii brzegu rzeki Słonka w Rabce-Zdroju tj. działki ewidencyjnej 3305/3 obręb 0001 Rabka-Zdrój. Rabka-Zdrój na odcinku: południowa granica działki ewid. 3305/3 od mostu na linii kolejowej nr 104 (na wysokości działki ewid. nr 3814/11) do mostu na ul. Poniatowskiego k/nr 259C i 266B na wysokości działki ewid. 1915 obręb 0002 Rabka-Słone (około 3870 m).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • wykonanie ustalenia linii brzegu rzeki Słonka i rozgraniczenie gruntów wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Słonka od gruntów przyległych, na wyżej opisanych odcinkach – uwidocznionych na załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
  • wydzielenie odrębnych działek dla gruntów:
  • pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Słonka, stanowiących
    z mocy prawa własność Skarbu Państwa,
  • gruntów stanowiących użytek inny niż Wp – wody płynące,
  • zmiana klasyfikacji gruntów na gruntach nie pokrytych wodami powierzchniowymi,
  • inne niezbędne dokumenty powstałe w wyniku prac geodezyjnych.

LINK: Wykonawcy mają czas na złożenie oferty do 19 stycznia 2022

Zdjęcie: Pixabay 12019

Udostępnij

O autorze