ChabówkaRabczańskie Wieści PozarządoweRdzawka

Klub Sportowy Lokomotiv Chabówka i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z możliwościami dalszego rozwoju

Klub Sportowy Lokomotiv Chabówka i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z możliwościami dalszego rozwoju

Klub Sportowy Lokomotiv Chabówka i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z możliwościami dalszego rozwoju.

Załącznik do Zarządzenia nr S.0050. 4.2022 Burmistrza Rabki – Zdroju z dnia 11  stycznia 2022 r.

                                               Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

L.p.Oznaczenie nieruchomości wg EG i KWPowierzchnia nieruchomościPowierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia najmu/użyczenia w ha/m2Przeznaczenie nieruchomości zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoOpis nieruchomościCzas zawarcia umowy dzierżawy/ najmuInformacje o przeznaczeniu do dzierżawy /najmu
1.Rabka – Zdrój
Chabówka działka ewid. nr 92 objęta KW NS2L/00039453/6 Własność Gminy Rabka-Zdrój wynosi 49/100 udziałów
0,1809 ha  pow. użytkowa 135,69 m2działka ewid. nr 92 położona jest w  strefie aktywizacji gospodarczejnieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem OSP Chabówka  20 latużyczenie na rzecz Klubu Sportowego Lokomotiv Chabówka
2Rabka –Zdrój Rdzawka działka ewid nr: 575/1 593/2 objęta  KW NS2L/00013048/60,3003 ha0,3003 hadziałka położona jest w strefie gospodarki rolnej uprawowejnieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona na poszerzenie cmentarzado 31.12.2025 r.użyczenie na rzecz Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.
3Rabka –Zdrój ul. Podhalańska działka ewid nr: 4348/11 objęta  KW NS2L/00045387/70,168960,00 m2działka położona jest w strefie zabudowy mieszkalno-pensjonatowejnieruchomość gruntowa zabudowana infrastrukturą drogową, oraz stanowiąca teren niezbędny dla sąsiadujących z nią budynków5 latużyczenie na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Zdjęcie: OpenClipart-Vectors / 27386 images

Udostępnij

O autorze