Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Na co Urząd Miejski w Rabce Zdroju wydawał pieniądze w 2020 i 2021 roku ?

Na co Urząd Miejski w Rabce Zdroju wydawał pieniądze w 2020 i 2021 roku ?

Czyli centralny rejestr umów za 2020 i 2021 rok.

Zestawienie umów 2021 by RWP

Zestawienie umów 2020 by RWP

Zdjęcie: Fz

Centralny rejestr umów prowadzony jest na podstawie uchwały Nr 259/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz załącznika do zarządzenia Nr 86/2015 Starosty Krakowskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.  §1 ust. 8) lit. b) oraz § 10 ust. 2. zarządzenia Nr 72/2013 Starosty Krakowskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przygotowywania, obiegu i rejestracji umów w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,244912,centralny-rejestr-umow.html

Udostępnij

O autorze