Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Boczna Poniatowskiego do poprawy

Boczna Poniatowskiego do poprawy

Radny Paweł Rogowice w swojej interpelacji w sprawie poprawy stanu drogi bocznej Poniatowskiego wskazywał zły stan drogi. Wnioskował do burmistrza Leszka Świdra o poprawę przejezdności.

Burmistrz w swojej odpowiedzi poinformował ” poprawa przejezdności zostanie zrealizowana, po zabezpieczeniu środków na bieżące utrzymanie dróg.

W- Boczna Poniatowskiego by RWP on Scribd

O- Boczna Poniatowskiego by RWP on Scribd

Zdjęcie: Geoportal Nowotarski

Udostępnij

O autorze