Co się planuje w nowej strategii Rabki Zdroju do 2030 roku ?

ZA: https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,2152816,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-rabka-zdroj-na-lata-2022-2030.html Lp. Nazwa lub krótki opis inwestycji Szacowane koszty inwestycji Potencjalne źródło finansowania inwestycji CEL OPERACYJNY 1.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej.  

Read more