Archiwa tagu: Śmieci

Radny Marek Ciepliński pyta burmistrza o gospodarkę odpadami.

Poznaliśmy treść pytań:Radny Marek Ciepliński w zapytaniu międzysesyjnym skierował do burmistrza Leszka Świdra następujące pytania :W imieniu mieszkańców Rabki-Zdroju, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania spółki miejskiej Zakłady Komunalne, zwracam się z następującymi zapytaniami:1) Czy,w związku z wprowadzeniem szeregu zmian w systemie gospodarowania odpadami w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie… Czytaj dalej »

Empol odbierze śmieci w 2016 roku ze Rdzawki.

Znak sprawy: SRG.271.286.2015  Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie, pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój”                                W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z… Czytaj dalej »

Wiemy kto opróżni kosze we Rdzawce

Ogloszenie o wynikach postępowania na zadanie, pn.: „Opróżnainie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2015 roku” Data publikacji 2015-02-27   OGŁOSZENIE o wynikach postępowania   Burmistrz Rabki – Zdroju informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.… Czytaj dalej »

Kto opróżni kosze we Rdzawce ?

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2015 roku” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych typu „Retro” na śmieci o poj. 35 l, w ilości ok. 340 szt. zlokalizowanych na terenie miasta Rabka – Zdrój… Czytaj dalej »

Zmiany w śmieciach.

Po ostatniej zmianie przepisów, zmiany także i u nas. UCHWAŁA NR LV/370/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za… Czytaj dalej »

Konsultacje- Ustawa Śmieciowa co poprawić.

Trwają konsultacje śmieciowe. Zgłoś uwagi na temat wdrażania nowego systemu zagospodarowania odpadów w gminach. Zebrane uwagi zostaną też przekazane do rozpatrzenia przez zespół ds. wdrożenia ustawy o systemie gospodarowania odpadami Ministerstwa Środowiska. Efektem prac zespołu wiosną 2014 roku będą rekomendacje dotyczące zmian w ustawie, ale również dobrych praktyk, a także wytycznych do stosowania już obowiązujących… Czytaj dalej »

Zakłady Komunalne odbiorą śmieci w 2014

Wiemy kto wywiezie śmieci w Rdzawce. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój” Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój za cenę: 960 000,00 zł, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium – 100 % cena). W postępowaniu złożono 1… Czytaj dalej »

Przetarg na śmieci na 2014 rok w gminie Rabka-Zdrój.

Zobaczymy jaka cena będzie po przetargu. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój” 1.8. Dane  ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty: 1. Liczba obsługiwanych mieszkańców gminy – około 13 600 mieszkańców; 2. Łączna masa odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania z terenu nieruchomości zamieszkałych: – szacunkowa ilość… Czytaj dalej »

Zakłady komunalne a liście.

W dniu wczorajszym zakłady komunalne zbierały worki z liśćmi w Ponicach i Rdzawce. Kto ma gospodarstwo to nimi ścieli, a kto nie to do worków. Wobec tego iż palone liście są rakotwórcze jest to dobry ruch.