Rabczańskie Wieści Pozarządowe

VII edycja konkursu Małopolskie Wektory Współpracy, Rabka-Zdrój w drugim etapie.

Za MISTIA:

Decyzją Kapituły Konkursu Małopolskie Wektory Współpracy, podjętej na zebraniu 29 kwietnia 2014 r., do II etapu Konkursu zostały zakwalifikowane następujące jednostki samorządu terytorialnego:

 

•         Urząd Miasta Tarnowa

•         Urząd Gminy Łużna

•         Urząd Miejski w Rabce Zdroju

•         Urząd Miasta Nowy Targ

•         Urząd Miejski w Bochni

•         Urząd Miejski w Sułkowicach

 

Ideą konkursu Małopolskie Wektory Współpracy jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Konkurs wyłoni najlepsze, wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w roku 2012. Jest to bardzo dobra okazja, by poddać ocenie tę ważną dla każdej lokalnej społeczności sferę, jaką jest angażowanie organizacji społecznych w realizację zadań publicznych.

 

Cel Konkursu:

Promowanie najlepszych przykładów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Do udziału zapraszamy każdy Urząd Miasta/Gminy oraz Starostwo Powiatowe z województwa małopolskiego.

 

Przebieg Konkursu:

Nadesłane aplikacje przejdą ocenę formalną (pod względem kompletności wniosku i zgodności z tematyką konkursu) oraz dwuetapową ocenę merytoryczną.

I etap

Kapituła oceni zasady i sposób opracowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, różnorodność form współpracy oraz innowacyjność i efektywność współpracy.

II etap

Zostaną przeprowadzone badania wśród organizacji pozarządowych współpracujących z jednostkami biorącymi udział w Konkursie na temat Programu współpracy i jego realizacji.

Nagrody:

Kapituła Konkursu przyzna trzy nagrody. Laureaci otrzymają dyplom, statuetkę, nagrody rzeczowe oraz prawo posługiwania się znakiem i hasłem Konkursu.

 

Harmonogram Konkursu:

1) do 11 kwietnia 2014 r. – przyjmowanie aplikacji konkursowych od jst

2) 5 maja 2014 r. – zakończenie I etapu oceny

3) 30 maja 2014 r. – zakończenie II etapu oceny

4) do 30 czerwca 2014 r. – uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

ANKIETA APLIKACYJNA DLA JST

 

Skład Kapituły VII edycji konkursu Małopolskie Wektory Współpracy:

• Anatol Władyka – Zastępca Dyrektora MISTiA, Przewodniczący Kapituły,

• Agata Błahuciak – sekretarz Województwa Małopolskiego,

• dr Ewa Bogacz-Wojtanowska – Instytutu Spraw Publicznych UJ,

• Małgorzata  Bywanis-Jodlińska – Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,

• Ewa Groń – przedstawiciel Grupy TAURON Dystrybucja SA – sponsor Konkursu,

• Jan Golonka – Starosta nowosądecki Zwycięzca VI edycji konkursu,

• dr hab.prof. UP Janusz Majcherek – z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogiczny,

• ks. Adam Parszywka – z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”,

• Renata Poreda – Małopolska Rady Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie „Wiosna”

 

Kontakt:

Koordynator Konkursu

Agnieszka Majewska – Siwek

e-mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl

tel. 012 623 72 44 wew. 151

Zdjęcie

Udostępnij

O autorze