Rdzawka

25 lat wolnej Rabki

Słodko-gorzki smak wolności

Czy każdy człowiek jest naprawdę wolny, nie istnieje alternatywa dla kapitalizmu, a w Polsce mamy demokrację? Przy okazji obchodów dwudziestopięciolecia wolności pada wiele odpowiedzi na te pytania.Prezentowany tom zawiera zbiór esejów humanistów młodego pokolenia, którzy w bardzo ciekawy sposób podejmują problematykę kształtowania się w Polsce idei wolności po 1989 r., przemian społecznych, ewolucji myśli liberalnej i feministycznej oraz roli i jakości debaty publicznej.
W ciekawy sposób referują oni przebieg nowych nurtów (zjawisk) społecznych, analizują miejsce religii w życiu publicznym i opisują gospodarcze osiągnięcia Polski na tle innych państw postkomunistycznych. Ich autorzy nie narzekają – co podkreśla prof. Król – nie krytykują, lecz opisują i zastanawiają się, na jakich podstawach intelektualnych opiera się obecna polska rzeczywistość i w jakim kierunku należałoby ją zmienić. To ważny głos „generacji wolności”. Warto się z nim zapoznać.

Udostępnij

O autorze