Odpowiedź wojewody w sprawie terminów sesji.

10978554_338264716358393_7817533216058110963_nmgo
Szanowni Państwo,
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie potwierdził naruszenie statutu Rabki – Zdroju w kwestii nieprawidłowości zwołania ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 28.10.2015r. Radni naszego klubu mieli rację co do braku skutecznego zawiadomienia wszystkich radnych, przez niezachowanie 7 dniowego terminu. Przedstawiamy pismo w tej sprawie.
Jak widać nasze wyliczenia były prawidłowe.
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy materiały na sesje zwołaną na dzień 25.11.2015 r., dostarczone już prawidłowo. Jak widać da się działać zgodnie z prawem oraz normalnymi zasadami współżycia społecznego Emotikon smile

Tutaj możemy się zapytać, jak się mają teraz publiczne słowa Przewodniczącej Rady Miejskiej i jej wyliczanki na palcach oraz słowa burmistrz na łamach między innymi prasy?
Nadzór prawny nie przychylił się do naszego wniosku o unieważnienie uchwał, ponieważ najwyraźniej nie wzięto pod uwagę orzecznictwa, ale nie ma o co kruszyć kopii. Najważniejszym jest, że może w końcu Przewodnicząca Rady i pozostali radni zaczną nas słuchać, gdy mówimy, że coś jest niezgodne z prawem. I nie kwitować sprawy argumentem „Tak zawsze robiliśmy” albo jak usłyszeliśmy od jednego radnego – „ludzi nie obchodzą przepisy”.
A jeśli nie, to trzeba będzie kolejny raz coś prostować, chociaż takie przepychanki są według nas niepotrzebne. Potrzebny jest tylko rozsądek i dobra wola.

wojewoda w sprawie terminów sesji

You May Also Like