Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały na sesję

komunikat
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,że 30 marca 2016r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:
1. Otwarcie XX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Roczne sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rabce – Zdroju w 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rabce – Zdroju w  2015 roku.
6. Sprawozdanie z działalności OPS za 2015 rok.
7. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
8. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce – Zdroju,
2) w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
3) w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
4) w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
5) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016-2025,
6) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/137/16 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 26.08.2015 r.(data wpływy) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.9.2015.
10. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały na sesję.

Materiały Na XX Sesje RM Cz.1

Materiały Na XX Sesje RM Cz.2

Materiały Na XX Sesje RM Cz.3

Udostępnij

O autorze