You May Also Like

One thought on “Bierność burmistrz Ewy Przybyło na ulicy Kasprowicza.

  1. ale co wy chcecie

    Burmistrz wam cały czas powtarza, że z braku środków nie naprawi to zrozumcie to.

    Pieniądze są potrzebne na „inwestycje” przedwyborcze. Nie dostaną ich osiedla opozycyjnych radnych, żebyście nie wiem jak się starali to na przekór wam tego nie naprawi – pokazując jacy to jesteście nieudolni.

Comments are closed.