Radny Marek Ciepliński interweniował w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach

Szanowni Państwo,
Radny Marek Ciepliński pyta czy w nowym arkuszu organizacyjnym szkół są planowane kolejne cięcia godzin w odniesieniu do propozycji szkół.
Radny interweniował z powodu licznych zapytań rodziców w sprawie organizacji  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach.

You May Also Like